Kosmetyka

Opalanie natryskowe

Polecane zabiegi

Witamy w salonie Impresja.

Manicure japonski:


Zabieg polega na wmasowaniu pasty w p?ytk? paznokcia.

Skoncentrowane sk?adniki i witaminy wi??? wod?, u?atwiaj? przenikanie innych substancji, wywieraj? znacz?cy wp?yw na równowag? wodno – t?uszczow?.

G?ównym zadaniem pasty jest g??boko od?ywi? p?ytk? paznokcia. Na?o?on? past? zabezpieczamy wcieraj?c w p?ytk? paznokcia puder.

Powoduje on zatrzymanie sk?adników zawartych w pa?cie i chroni przed zbyt szybkim ich wyp?ukaniem z p?ytki paznokcia.

Jednocze?nie zabezpieczone s? one równie? przed czynnikami zewn?trznymi takimi jak np. woda czy detergenty.

Dodatkowym efektem jest ?adny, jedwabisty po?ysk, który utrzymuje si? na p?ytce paznokcia ok. 2 tygodni.


Japo?ski manicure P.Shine to metoda, która wzmacnia naturalne paznokcie, nadaj?c im równocze?nie po?ysk ró?owej per?y.

Ten unikatowy, nowoczesny manicure, nadaje paznokciom naturalnym blask, zasila je w sk?adniki naturalne: witaminy A, E, H, prowitamin? B5, keratyn?, py?ek pszczeli i krzemionk? z morza japo?skiego.

Technologia P.Shine pobudza kr??enie krwi, wspiera zdrowy wzrost paznokci, prowadzi do ich wzmocnienia i wzbogaca w wa?ne witaminy.

Zapobiega ?uszczeniu si? i rozdwajaniu p?ytki. Japo?ski manicure zalecany jest na paznokcie ?amliwe, o nierównej powierzchni, rozdwajaj?ce si?.

Paznokcie z kruchych staj? si? spr??yste i gi?tkie. Technika ta w swojej prostocie, naturalno?ci i skuteczno?ci odpowiednia jest zarówno dla kobiet jak i m??czyzn.

Zabieg trwa oko?o 30 min. ?rednio co 2 – 3 tygodnie nale?y przeprowadzi? uzupe?nienie.